H. van Dieren

Hei- en Waterwerken
 

Het is verstandig om vroegtijdig na te gaan of het nodig is om te heien. Achteraf herstellen van een verzakt bouwwerk is immers kostbaar en dubbel werk.

H. van Dieren is gespecialiseerd in het aanbrengen van prefab palen of buis palen. Naast, voor of achter de woning, bereikbaarheid is voor ons geen probleem.

Wij hebben heimachines van heel groot tot zo klein dat ze zelfs door een een deuropening kunnen. Wij kunnen zelfs binnen heien.

Heeft u plannen zoals:

• Nieuwbouw;
• Aanbouw;
• Verbouw;
• Serre;
• Terras;
• Tuinmuur;
• Schuur;
• Herstellen verzakt bouwerk;
• Vervanging door een betonnen vloer (ook inpandig!).

U kunt dit zelf organiseren of u schakelt een aannemer in. H. van Dieren werkt zowel direct voor particulieren als voor aannemers. Wanneer u met een aannemer werkt wijst u hem dan op de mogelijkheid om H. van Dieren het heiwerk te laten verrichten.

Rekening houdend met uw wensen adviseren wij u over de meest efficiënte wijze van heien. Wij zijn gewend uitzonderlijke situaties op een creatieve wijze op te lossen. Waarmee we aanzienlijke kostenbesparingen kunnen bereiken zonder in te leveren op de kwaliteit van het heiwerk!