H. van Dieren

Hei- en Waterwerken


Volvo fm500

 

H. van Dieren is een vooruitstrevende onderneming. Wij leveren een compleet pakket, zowel de traditionele heitechnieken als de meest geavanceerde. Wij zijn door heel Nederland en ook in het buitenland actief en realiseert elke funderingsconstructie, diverse paalsystemen en betonwerk tot en met de begane grond vloer.

H. van Dieren is gestart met het heien van houten palen. Tegenwoordig worden alle gangbare paalsystemen toegepast, aangevuld met diverse betonbouw. Ook zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen van beschoeiingen, damwanden, kades en het heien van palen op water. Wij bezitten over de juiste kennis en ervaring om met diverse materialen zoals hout, staal, beton elk waterwerk tot een uitstekend eindresultaat te brengen.

 

Transport en logistiek

Voor het transporteren beschikking wij over eigen materiaal. Wij hebben daarmee al ons transport in eigen hand. 

 

Levering

Wij leveren heipalen, stalenbuispalen en prefab funderingsbalken alleen met de desbetreffende Komo-keur en /of certificaten. 

 

Kwaliteitsbewaking 

H. van Dieren brengt heipalen aan volgens een procedure. Dit resulteert voor u in een efficiënt aangebrachte fundering en een goede kwaliteitsbewaking. Bij het heien van heipalen kan door middel van kalenderen de bodemopbouw beoordeeld worden. Rekening houden met uw wensen adviseren wij u over de meest efficiënte wijze van heien. Wij zijn gewend aan uitzonderlijke situaties en kunnen deze op een creatieve manier oplossen. Hiermee kunnen wij aanzienlijk kosten besparen zonder in te leveren op de kwaliteit van het heiwerk. Het uitvoeren van funderingswerk is niet zonder risico's. Het doorgaans zware materieel met een grote hoogte beweegt en functioneert op een vaak onverharde grond. Alle werkzaamheden worden in weer en wind uitgevoerd. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu vormen het fundament onder ons beleid. Gevaarlijke situaties worden voorkomen en een hoge mate van veiligheid ontstaat door de risico's zo goed mogelijk in te schatten. Ons bedrijf is volledig VCA-gecertificeert.

 

Reductie geluidshinder

H. van Dieren is betrokken bij diverse ontwikkelingen die zich richten op het reduceren van geluid. Het Convenant Geluid & Begaanbaarheid dat de funderingsbranche afsloot richt zich op de volgende geluidsbeperkende maatregelen:

• het terugdringen van het brongeluid;
• het afschermen van geluid;
• het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om deze doelstellingen te benaderen, neemt H. van Dieren een vooruitstrevende rol op zich, door op verzoek te heien met speciaal aangepaste machines waardoor geluid maximaal wordt beperkt.